Fysieke leefomgeving

Landelijke rapportages

  • Natuur en Milieu (cbs.nl
  • Verkeer en vervoer
    (cbs.nl)  
  • Atlas van de Regio
    (pbl.nl
  • Hernieuwbare Energie in Nederland 2020 (cbs.nl
  • RIVM Kennisbundeling – Groen en Gezondheid (rivm.nl)  

Eindhoven streeft er naar een levendige en aantrekkelijke stad te zijn, met wijken en buurten waar het goed wonen is. Daarnaast werkt Eindhoven aan een duurzame toekomst. Op het gebied van de energietransitie, wonen, vergroening van de (binnen)stad en verduurzaming zijn er veel ontwikkelingen. Binnen het thema fysieke leefomgeving komen de volgende onderwerpen aan bod: wonen, milieu & duurzaamheid, openbare ruimte & groen en verkeer & vervoer.  

Op deze pagina vind je kerncijfers, onderzoeken en informatieproducten die helpen om de fysieke leefomgeving in kaart te brengen en de basis vormen voor ons beleid. 

Kerncijfers Fysieke leefomgeving

Vind kerncijfers per thema voor Eindhoven en vergelijk deze met andere gemeenten in Nederland. Bijvoorbeeld met de tien grootste gemeenten van Nederland (G10), de vijf grootste gemeenten van Noord-Brabant (B5) en regiogemeenten.

Onderzoeken en informatieproducten

De belangrijkste onderzoeken en informatieproducten op het gebied van fysieke leefomgeving staan uitgelicht. Je kunt ook doorklikken naar alle onderzoeken die voor of door de gemeente Eindhoven zijn uitgevoerd.

Off