De archeologische verwachtingen- en waardenkaart

De archeologische verwachtingen- en waardenkaart bevat bodemkaarten, historische kaarten, verspreidingskaarten met archeologische vondstlocaties en de resultaten van eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken.

Lees meer op de pagina Archeologie 2022.