Vroeg en voorschoolse Educatie (VVE)

In het kader van het tegengaan vaan onderwijsachterstanden is het van belang dat kinderen zo vroeg mogelijk voldoende taalstimulering krijgen. Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) draagt hieraan bij. 

Off