Voortijdig schoolverlaters

In het schooljaar 2018/2019 telt Eindhoven 355 voortijdig schoolverlaters (vsv'ers). Dit is 2,5% van de 12- tot 23-jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs en/of het middelbaar beroepsonderwijs.

Off