Vermeerdering woningvoorraad

Door nieuwbouw, woningsplitsing en transformatie van kantoor- en bedrijfspanden neemt de woningvoorraad toe. In dit factsheet kun je het aandeel koop- of huurwoningen zien evenals het type woning.

Off