Vergunninghouders asiel

Het onderstaand factsheet geeft weer hoeveel personen met een verblijfsvergunning voor asiel (statushouders) in Eindhoven wonen.

Off