Regionale rapportages Welzijn & gezondheid

Regionale onderzoeken of onderzoeken in opdracht van de gemeente Eindhoven op het gebied van jeugd, gezondheid en Wmo.

Jeugd

Onderwijs

Gezondheid

Wmo

  • Senioren in Eindhoven (cbs.nl)
  • Toekomstverkenning Wmo (raadsinformatie.eindhoven.nl). Dit onderzoek is uitgevoerd door BMC in opdracht van de Gemeente Eindhoven. Het onderzoek doet een verkenning naar de toekomstige vraag aan Wmo voorzieningen.
    ​​​​​​​

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Preventie Alliantie in opdracht van de Gemeente Eindhoven. Het onderzoek kijkt naar welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat iemand dakloos wordt.

Off