Regionale analyse VSV 2021

Elk jaar geeft afdeling Onderwijs in samenwerkingen met Beleidsinformatie en Onderzoek (BiO) een rapportage uit, waarin schooluitval in RMC-regio Zuidoost-Brabant wordt belicht.

De rapportage heeft als doel zowel de regionale bestuurders als een breed publiek te informeren over het verloop van schooluitval in de regio*. Dit jaar maakt een analyse naar jongeren in een kwetsbare positie ook onderdeel uit van de rapportage. Waar mogelijk worden regionale cijfers afgezet tegen landelijke cijfers. 

Off