Onderzoek naar energiearmoede in Eindhoven

Gemeente Eindhoven wil inzicht in welke wijken en buurten mensen wonen met een slecht geïsoleerde woning en een laag inkomen. Ook wil gemeente Eindhoven weten welke woningkenmerken samenhangen met energiearmoede in gemeente Eindhoven.

Vanwege de privacygevoelige informatie die het betreft, weten gemeenten niet welke huishoudens te maken hebben met energiearmoede. Het is echter wel mogelijk verbanden te leggen tussen energiearmoede en verschillende woning- en regiokenmerken. Dit heeft het CBS/Urban Data Center (UDC) Eindhoven gedaan. Hiertoe beantwoorden zij 2 vragen:

  1. Welke groepen huishoudens (soort woning) hebben een grote kans op energiearmoede?
  2. Waar wonen mensen met grotere kans op energiearmoede?   
Off