Natuurdoeltypen

Alle natuurgebieden en parken in Eindhoven hebben een zogenaamd 'natuurdoeltype'. Een natuurdoeltype geeft aan wat voor soort natuur op een plek kan ontstaan.

Om dit te bepalen hebben ecologen gekeken naar het bodemtype (zand, leem of juist veen), de waterhuishouding (nat of droog) en de aanwezige natuur in de natuurgebieden in de omgeving. Vaak maken de gebieden waar een natuurdoeltype voor bepaald is onderdeel uit van het groene netwerk dat door Eindhoven loopt, maar er zijn ook geïsoleerde natuurgebiedjes te vinden. De toelichting bij de natuurdoeltypes staan in de web app.

Off