Monitor gebruik minimaregelingen

In Eindhoven is er een aantal huishoudens met een laag inkomen dat gebruikmaakt van gemeentelijke regelingen. Meer informatie vind je in het onderstaande monitor. 

Off