Internationals in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft de instroom van internationals in de stad in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar internationals in brede zin: kenniswerkers, arbeidsmigranten, internationale studenten, statushouders, inkomensafhankelijke partners en internationale kinderen. Daarnaast hebben we ook gekeken naar waar internationals in Eindhoven vandaan komen (benadering naar herkomst), waar ze wonen en wat kenmerken van deze groepen zijn.

Off