Dashboard trendverkenning sociaal domein

Dit dashboard bevat informatie over diverse trends en ontwikkelingen, die bepalend zijn voor de stad Eindhoven vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief.

Off