Dashboard Sociaal(2)040: Trendverkenning Sociaal Domein 2023-2024

Het dashboard Sociaal(2)040 bevat de ontwikkelingen van Eindhoven in sociaal-maatschappelijke context van 2023 tot 2040. In 2019 is dit dashboard voor het eerst ontwikkeld vanuit de trendverkenning “Sociaal Eindhoven: op weg naar de toekomst”. Dit dashboard wordt jaarlijks geüpdatet. 

Dit dashboard bevat informatie over de nationale trends en – voor zover mogelijk – informatie over specifiek Eindhoven. Er is breed gekeken vanuit verschillende oogpunten, zoals demografisch, sociaal-cultureel, economisch, etc. Welke trends zien we? Wat zien we op ons afkomen? Welke prognoses kunnen we doen voor Eindhoven? Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen op het sociaal domein?

 

Dit dashboard richt zich op lange termijn trends en ontwikkelingen en helpt de gemeente in het maken van keuzes en het bepalen van de richting voor de komende jaren. 

Off