Fijnstof monitoring

In Eindhoven zijn er sensoren actief in het kader van het regionaal meetnet ILM2.0. De meetresultaten zijn Open Data: deze vind je onder andere op ons Open Data portaal.

"Het Regionaal Meetnet ILM2.0 is zo ingericht dat er een regio-dekkend beeld verkregen wordt van de luchtkwaliteit in Zuid-Oost Brabant. Op plusminus 50 locaties wordt hierbij PM1, PM2.5, PM10 en NO2 gemeten. Voor de selectie van meetlocaties is gebruik gemaakt van de Grootschalige Concentratiekaart Nederland van het RIVM in combinatie met de resultaten van de NSL monitoringsronde 2018. Op basis van deze gegevens zijn meetlocaties met lage, gemiddelde en hoge tot zeer hoge fijnstof-belasting geselecteerd. 

De individuele puntmetingen dienen ter verificatie van deze verwachte concentratie en maken het mogelijk om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit op regionaal niveau.

Specifieke aandacht licht hierbij op de stedelijke luchtkwaliteit, de invloed van veehouderij en het gebied rond vliegveld Eindhoven.
(bron: odzob.nl/meetnet)"


Op ons Open Data portaal worden de “real-time” gegevens ten behoeve van fijnstof-monitoring elk uur ververst. Per sensor worden telkens de 10 meest recente metingen getoond.

Let op: de locaties die weergegeven worden in deze dataverzameling worden door middel van GPS/GNSS vastgesteld en meegeleverd in de datastromen van de sensoren. Deze kunnen dus variëren per meting. Het kan zelfs zo zijn dat de locatie tijdelijk niet wordt doorgegeven. In dat geval wordt de betreffende sensor niet juist weergegeven op de kaart.

Off