Eindhoven krijgt vuurwerk- en lichtshow

In juli 2022 heeft het Eindhovens college de doelstelling uitgesproken van een vuurwerkvrij oudjaar vanaf jaarwisseling 2023-2024. Met dit doel voor ogen is er in maart een enquête uitgezet via het DigiPanel en op social media om te inventariseren of een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow gewenst is, en zo ja in welke vorm.

Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de Eindhovenaren een dergelijke vuurwerkshow wel ziet zitten. Ook zien we dat met name jongeren meer waarde hechten aan het afsteken van vuurwerk. De volledige resultaten zijn in te zien via 'Onderzoek naar vuurwerkshow tijdens jaarwisseling'.

Op dinsdag 9 mei zijn de resultaten in het college besproken. Gebaseerd op de uitkomsten en gesprekken met onder andere handhaving is besloten om tijdens de jaarwisseling 2023-2024 een centrale vuurwerk- en lichtshow te organiseren. Op deze manier wil het gemeentebestuur een aantrekkelijk alternatief bieden voor zelf vuurwerk afsteken en een stap zetten richting een nieuwe traditie om oud en nieuw te vieren. Het afsteken van consumentenvuurwerk is dan niet meer toegestaan.

Begin juni besluit de raad definitief over het opnemen van een vuurwerkverbod voor inwoners in de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente is zich bewust dat het afsteken van vuurwerk in Nederland een jarenlange traditie is en dat een verbod vraagt om cultuurverandering. Dit zal een aantal jaren duren.