DigiPanel: Onderzoek naar lopen

Sinds de vaststelling van Eindhoven op weg (2013) door de raad heeft Eindhoven voor de mobiliteit bewust gekozen voor een duurzame koers. Meer lopen, fietsen, openbaar vervoer, slimme vervoersoplossingen en minder en waar nodig de auto. De basisprincipes voor de voetganger zijn in Eindhoven op weg vastgelegd, maar daarna niet verder omgezet in concrete actielijnen.

In het Ontwikkelperspectief Centrum 2040, maar ook in de Omgevingsvisie, de Actualisatie Eindhoven op weg 2022 en het nieuwe bestuursakkoord Samen morgen mooier maken is onderkend en bevestigd dat meer lopen belangrijk is om de ambities en doelstellingen te bereiken. Daaraan gaat de gemeente nu aan de slag met de Agenda Ruimte voor Lopen.

Onderzoek

Met een enquête hebben we gevraagd naar meningen en ervaringen met lopen in de stad, naar bestemmingen maar ook een ommetje in de vrije tijd. De enquête is in januari 2023 uitgezet in het gemeentelijk DigiPanel en aanvullend is via de social media kanalen van de gemeente Eindhoven de link naar de enquête gedeeld.

De respons uit het Digipanel bedroeg 3.300 en via de social media berichten hebben 88 mensen de vragenlijst ingevuld.

Bekijk de resultaten van de enquête via DigiPanel - Agenda ruimte voor lopen.