Werkgelegenheidsontwikkeling 2012-2021

De werkgelegenheid in Eindhoven is vaak afhankelijk van het economische klimaat. Niet alleen voor wat betreft het aan banen (werkzame personen) maar ook voor het type bedrijvigheid. Zo zijn er in de afgelopen jaren diverse verschuivingen in de verschillende sectoren te zien.

Off