Veiligheidsindex

Veiligheid heeft te maken met veilig voelen, maar ook met (de afwezigheid van) criminaliteit. Om criminaliteit in beeld te krijgen, wordt meestal gebruikgemaakt door de overheid geregistreerde misdrijven. Echter, lang niet alle criminaliteit is bij de overheid bekend. Vandaar dat er ook enquêteonderzoek wordt gedaan naar beleving van criminaliteit en veiligheid onder bewoners, hoe veilig zij zich in de eigen buurt. 

Off