Inwonersenquête 2023 - Gemeenteraad

Hieronder vind je de resultaten van de Inwonersenquête op het gebied van de gemeenteraad en stemgedrag. Je vindt er onder andere gegevens over de mening van de inwoners over het functioneren van de gemeenteraad, de bekendheid van instrumenten om invloed uit te oefenen en stemgedrag en beweegredenen om (niet) te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Off