Inwonersenquête 2020 - Welzijn en gezondheid

Hieronder vind je de resultaten van de Inwonersenquête 2020 op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Je vindt er onder andere gegevens over de mate van zelfredzaamheid en het welbevinden van Eindhovenaren. 

Voor het thema welzijn & gezondheid is ook een verdieping beschikbaar, met onder andere trendgegevens, uitsplitsingen naar buurten en naar achtergrondkenmerken van de Eindhovenaren die de enquête invulden. 

Off