Digipanel: tunnelvisie

Via het digipanel is gevraagd wat Eindhovenaren vinden van de tunnelprojecten die zijn uitgevoerd in het kader van de zogenaamde Tunnelvisie. Bekijk de uitkomsten in onderstaand rapport.

Off