Digipanel: omgevingsvisie

De gemeente heeft in totaal zes stedelijke opgaven geformuleerd voor de omgevingsvisie. Het zijn: gezonde groei van de stad, aantrekkelijk en hoog stedelijk centrum, slimme en duurzame mobiliteit, leefbare sociale wijken, duurzame en concurrerende economie en energietransitie. Aan de leden van het Digipanel is gevraagd wat zij bij die opgaven als bedreigingen zien, waar kansen liggen, welke ideeën men geschikt vindt en welke rol de gemeente moet vervullen.

Off