Digipanel: Nieuwe Eindhoven-pas of app

Om aan de nieuwe privacywetgeving AVG te kunnen voldoen, bleek het noodzakelijk om alle stadspassen die in Eindhoven in omloop zijn te vervangen. In de zomer van 2020 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een nieuwe Eindhoven-pas en/of digitale Eindhoven-app. Hiervoor zijn de inwoners van Eindhoven bevraagd via het DigiPanel.

Off