Digipanel Integraal Gebiedskader Stadhuisplein

Op en rondom het Stadhuisplein gaat veel veranderen. Er is behoefte aan nieuwe woningen en er is de wens om het plein groener te maken.

In de eerste week van maart 2021 gaven bijna 5.500 inwoners (veelal Eindhovenaren) via een enquête hun mening over de betekenis, het gebruik en de inrichting van het Stadhuisplein. Meer dan de helft van de respons (3.160) kwam vanuit het DigiPanel. De resultaten worden meegewogen in de uitwerking van het integraal gebiedskader Stadhuisplein. Kijk voor meer informatie over het bredere samenspraakproces rond het integraal gebiedskader Stadhuisplein op de pagina Vernieuwing Stadhuisplein.

Off