Corona Dashboard

Dat corona een enorme impact heeft op onze samenleving en de stad wordt steeds meer duidelijk. Hoe het ons leven beïnvloedt, wordt op dit moment volop onderzocht. Met dit dashboard bieden we een inkijkje in het vele onderzoek dat gaande is om de effecten van de crisis te duiden.

In dit dashboard wordt informatie samengebracht die een beeld vormt van de impact van de coronacrisis op verschillende terreinen op korte en middellange termijn.

Het dashboard wordt regelmatig geactualiseerd.

Off