Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022

Jaarlijks vindt er een cliëntervaringsonderzoek plaats onder Eindhovenaren die in het voorgaande jaar gebruik hebben gemaakt van ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het onderzoek laat zien hoe inwoners die in 2021 ondersteuning vanuit de WMO ontvingen, de toegankelijkheid, kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteuning hebben ervaren.

 

Off