Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021

Jaarlijks vindt er een cliëntervaringsonderzoek plaats onder Eindhovenaren die in het voorgaande jaar gebruik hebben gemaakt van ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het onderzoek laat zien hoe inwoners die in 2020 ondersteuning vanuit de WMO ontvingen, de toegankelijkheid, kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteuning hebben ervaren.

 

Off