Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2021

Jaarlijks vindt er een cliëntervaringsonderzoek plaats onder Eindhovenaren die in het voorgaande jaar gebruik hebben gemaakt van ondersteuning uit de Jeugdwet. Het onderzoek laat zien hoe jongeren en ouders van kinderen/jongeren die in 2020 jeugdhulp ontvingen, de toegankelijkheid, kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteuning hebben ervaren.

Off