Afval apart plaatsen

Je wil natuurlijk niet onnodig ver lopen om je afval te scheiden. Je bent dan ook op zoek naar de locaties van ondergrondse en bovengrondse afval apart plaatsen bij jou in de buurt! Deze locaties zijn beschikbaar als Open Data op ons Open Data portaal.

De dataverzameling is in eigendom en beheer van Cure afvalbeheer en bevat locaties van ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers (afval apart plaatsen) in de openbare ruimte ten behoeve van voornamelijk de hoogbouw (appartementen).

De locaties zijn opgedeeld in vijf verschillende typen 'afval apart plaatsen' (fracties): oud papier en karton, glas, kunststoffen/PBD, textiel, restafval. Restafval is alleen toegankelijk via de stadspas, alle overige brenglocaties (glas, plastic, papier en kleding) zijn vrij toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Eindhoven.

Meer informatie over afval lees je op de pagina 'Afval' op eindhoven.nl.

Off