Uitkomsten Inwonersenquête 2021 bekend

De Inwonersenquête is een grootschalig jaarlijks onderzoek onder een representatieve groep Eindhovense inwoners van 18 tot en met 84 jaar. In het najaar van 2021 heeft een grote groep Eindhovenaren (ruim 25.000 inwoners) een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen over de stad en hun buurt. Zij konden hun mening geven over diverse onderwerpen. Variërend van milieu en veiligheid tot cultuur en sportdeelname.

De uitkomsten van de Inwonersenquête vormen een belangrijke bron van informatie voor de gemeente Eindhoven. Om trends en ontwikkelingen te kunnen monitoren is consistentie in de vragenlijst van groot belang. Echter, we willen we ook kunnen inspelen op actuele vraagstukken. Zo zijn er dit jaar bijvoorbeeld vragen opgenomen in de Inwonersenquête over duurzaamheid, deelmobiliteit en cybercrime. Voor het derde jaar op rij is ook de gelegenheid gegeven de vragenlijst in het Engels in te vullen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu te vinden op Onderzoek & (Open) Data. Verderop op deze pagina vind je een totaaloverzicht van de Inwonersenquête 2021 met daarin een hoofdlijn en enkele resultaten per thema. Op de pagina Resultaten Inwonersenquête is voor elk thema ook een uitgebreide rapportage beschikbaar. Hier vind je onder andere meer trendgegevens, uitsplitsingen naar buurten en naar achtergrondkenmerken van de Eindhovenaren die de enquête invulden.

Hoofdlijn Inwonersenquête 2021

Wat vinden Eindhovenaren nou eigenlijk van het leven in hun stad?

De Inwonersenquête is afgenomen tussen 21 september en 21 oktober 2021. Net als in 2020 is ook in 2021 de impact van corona terug te zien in de resultaten. We vragen immers veelal naar gedragingen en ervaringen over het afgelopen jaar, en hierop zijn beperkende maatregelen ook van invloed.

In algemene zin komt uit de enquête naar voren dat Eindhovenaren gelukkig, gezond en tevreden zijn. De resultaten tonen een beeld van onze inwoners als groep die de afgelopen jaren stabiel is qua gedragingen, meningen en ervaringen. Zij komen graag in hun binnenstad en voelen zich thuis in hun eigen buurt.

Toch zien we ook verschillen vergeleken met eerdere jaren. De daling in bezoekcijfers voor culturele activiteiten die we zagen als gevolg van de beperkende coronamaatregelen in 2020, is in 2021 doorgezet. Wel is de waardering voor (de diversiteit van) het culturele aanbod gelijk gebleven en positief.

Op het gebied van inwonersparticipatie zagen we in 2021 dat minder inwoners zich actief hebben ingezet voor de eigen buurt. In 2020 lag dit hoger, mogelijk door de oproep om meer naar elkaar om te kijken tijdens de eerste coronagolven. Daar waar we vorig jaar een dip zagen in het aandeel inwoners dat aan vrijwilligerswerk heeft gedaan, zien we dat dat nu weer in lijn ligt met vorige jaren.

Verder is het goed om te zien dat een aantal positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren ook dit jaar worden doorgezet. Zo is het aandeel Eindhovenaren dat aan sport doet de laatste jaren consistent toegenomen en voldoet een ruime meerderheid aan de beweegrichtlijnen. Ook zijn inwoners het groen in en rondom de stad weer meer gaan waarderen en trekken zij er vaker op uit voor een lokaal ommetje.

Nieuw dit jaar is dat inwoners bevraagd zijn over duurzaamheid en energiebesparing. De helft van de Eindhovenaren is bereid om te investeren in maatregelen om dit te bewerkstelligen. Ook in hun gedrag zien we terug dat een groot deel het afgelopen jaar bewust minder energie in de woning heeft verbruikt.

Ook buitenshuis kiezen inwoners vaak voor duurzame opties. Zij gebruiken vooral de fiets om op hun bestemmingen te komen. Maar ook deelmobiliteit, dit jaar een nieuw onderdeel in de vragenlijst, wordt regelmatig gebruikt: 1 op de 5 Eindhovenaren heeft hier het afgelopen jaar gebruik van gemaakt, met name de jongere inwoners.

Tot slot is het goed om nogmaals stil te staan bij de gezondheid van inwoners. Het is positief om te zien dat het overgrote deel zijn of haar gezondheid als goed ervaart en zich gelukkig voelt. Wel zien we helaas dat de afgelopen jaren het aandeel inwoners dat een beperkt sociaal netwerk ervaart, aan het toenemen is.