Inwonersenquête 2022 van start

De jaarlijkse Eindhovense Inwonersenquête is weer van start gegaan. In de enquête komen verschillende onderwerpen aan de orde waar inwoners van Eindhoven mee te maken kunnen hebben, zoals veiligheid, gezondheid, cultuur, de openbare ruimte, maar ook sportdeelname. De inwoners die een uitnodiging voor dit onderzoek ontvangen, krijgen een selectie van deze onderwerpen voorgelegd.

Inwoners worden via een willekeurige steekproef (een representatieve groep Eindhovenaren tussen de 18 en 85 jaar oud) geselecteerd. Zij ontvangen per post of per e-mail een uitnodiging om aan de vragenlijst mee te doen. De uitkomsten van de enquête helpen de gemeente bij het nemen van afgewogen beslissingen voor de buurten en de stad.

Tegelijkertijd met de Inwonersenquête loopt ook een onderzoek onder (ouders / verzorgers van) kinderen tussen de 4 en 11 jaar en jongeren tussen de 12 en 23 jaar gericht op sport- en cultuurdeelname.

Behoor jij tot de onderzoeksgroep? Doe mee en laat van je horen.