Fijnstof monitoring

In Eindhoven zijn er sensoren actief in het kader van het regionaal meetnet ILM2.0. De meetresultaten zijn Open Data: deze vind je onder andere op ons Open Data portaal.

"Het Regionaal Meetnet ILM2.0 is zo ingericht dat er een regio-dekkend beeld verkregen wordt van de luchtkwaliteit in Zuid-Oost Brabant. Op plusminus 50 locaties wordt hierbij PM1, PM2.5, PM10 en NO2 gemeten. Voor de selectie van meetlocaties is gebruik gemaakt van de Grootschalige Concentratiekaart Nederland van het RIVM in combinatie met de resultaten van de NSL monitoringsronde 2018. Op basis van deze gegevens zijn meetlocaties met lage, gemiddelde en hoge tot zeer hoge fijnstof-belasting geselecteerd. 

De individuele puntmetingen dienen ter verificatie van deze verwachte concentratie en maken het mogelijk om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit op regionaal niveau.